Základní informace

Exekutorský úřad Nymburk
Mgr. Tomáš Pospíchal
soudní exekutor
28. října 1474
288 02 Nymburk

Tel.: 325 516 718, 325 511 241

Úřední hodiny

Po 8:00 - 11:00   13:00 - 17:00
St 8:00 - 11:00   13:00 - 17:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí telefonické domluvě.

Úřední hodiny pro telefonní styk

Po, St 8:00 - 11:00   
Čt 8:00 - 11:00
  • Výkon exekučních titulů
  • Sepisování exekutorských zápisů
  • Dražby movitých věcí a nemovitostí
  • Úschovy cenných papírů, peněžitých prostředků a věcí
  • Právní pomoc oprávněnému nebo povinnému

Exekutorské služby - seriozně a profesionálně

Exekutorský úřad Nymburk nabízí komplexní služby spojené s prováděním exekuční a další činnosti. Zkušený personál a odpovídající vybavení úřadu jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání exekuce a uspokojení věřitele. Věříme, že na našich stránkách naleznete všechny potřebné informace.

 

!!!

V souvislosti s nařízením Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření a v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

se veškeré úkony provádí venku tj. mimo budovu Exekutorského úřadu Nymburk.

Pro hotovostní operace (úhrady splátek) využívejte služeb bank případně zašlete složenkou.

Děkujeme za pochopení.

!!!